Nương tử vi phu muốn ăn thịt ~ Mục Lục

NƯƠNG TỬ VI PHU MUỐN ĂN THỊT ~

Tác giả : Tuân Thảo

Converter : Sis Muacauvong bên Tangthuvien

Editor: nino

======================================================

Thể loại : Cổ đại, hài, gương vỡ lại lành, giang hồ, quan trường…

VĂN ÁN

Nương tử, ta muốn nhai lại

Người nào đó: Bổn cô nương là hoa không phải cỏ ╰( ̄▽ ̄)╮

Nương tử, lão gia ta nghĩ cùng ngươi lăn trên giường

Người nào đó đá: bản phu nhân cho ngươi lên giường sao (#‵′) đột

Nương tử, vi phu muốn ăn thịt!

Người nào đó quơ roi: cút, đêm nay lão nương ăn chay (/#= mãnh =)/_|______|_ lăn trên giường

Một câu văn án: Chuyện xưa về hạ đường phu trăm phương nghìn kế câu dẫn vợ trước  lăn trên giường, ăn thịt sinh heo con  .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mục Lục

Hồi 1 ~~~~~ Hồi 2 ~~~~~ Hồi 3

Hồi 4~~~~~~Hồi 5 ~~~~~ Hồi 6

Hồi 7~~~~~~Hồi 8 ~~~~~ Hồi 9

Hồi 10~~~~~Hồi 11 ~~~~~ Hồi 12

Hồi 13~~~~~Hồi 14 ~~~~~ Hồi 15

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s